0
เรียนเก่งง่ายนิดเดียว ชุด เตรียมสอบ ป.2 วิชาภาษาอังกฤษ
สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานอย่างเป็นหมวดหมู่ เรียนรู้หลักไวยากรณ์และประโยคสนทนาเบื้องต้น มีแบบฝึกหัดทดลองทำหลาย ๆ รูปแบบ
หนังสือ99.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ชุดเรียนลัด!! เตรียมพร้อมก่อนสอบภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ ชั้น ป.2 สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย ใช้ภาพประกอบอธิบายพร้อมตัวอย่าง เน้นเทคนิควิธีคิดอย่างเป็นระบบ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 พร้อมแบบฝึกหัดครบถ้วน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เตรียมความพร้อมในการสอบให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

Lesson 1 Words with pictures (คำศัพทืกับภาพ)
Lesson 2 Greeting การทักทาย
Lesson 3 Article a/an
Lesson 4 Noun (คำนาม)
Lesson 5 Verb to be
Lesson 6 Things in the classroom
Lesson 7 This, These / That Those
Lesson 8 การใช้ has, have
Lesson 9 Numbers 11-20
Lesson 10 Room in the house (ห้องต่าง ๆ ในบ้าน)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859165001450 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สวัสดี ไอที, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน