0
เรียนเก่งง่ายนิดเดียว ชุด เตรียมสอบ ป.3 วิชาภาษาอังกฤษ
สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย พัฒนาทักษะด้านหลักไวยากรณ์และประโยคสนทนาโต้ตอบ เรียนรู้คำศัพท์ที่ครอบคลุมตามหลักสูตร มีแบบฝึกฝนหลากหลายรูปแบบ
หนังสือ99.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ถ่ายทอดอย่างเข้าใจง่าย ช่วยพัฒนาทักษะด้านหลักไวยากรณ์และประโยคสนทนาโต้ตอบ เรียนรู้คำศัพท์ที่ครอบคลุมตามหลักสูตร พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

Lesson 1 Greeting (การทักทาย)
Lesson 2 Pronoun คำสรรพนาม
Lesson 3 Countries and Nationalities
Lesson 4 Numbers ตัวเลข
Lesson 5 Shapes รูปทรงต่าง ๆ
Lesson 6 Rooms and Places ห้องและสถานที่ต่าง ๆ
Lesson 7 Present Simple Tense
Lesson 8 Food อาหาร
Lesson 9 Clothes เสื้อผ้าชุดต่าง ๆ
Lesson 10 Telling the Time การบอกเวลา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859165001467 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สวัสดี ไอที, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน