0
เรียนเก่งง่ายนิดเดียว ชุด เตรียมสอบ ป.5 วิชาภาษาอังกฤษ
ชุด เรียนลัด!! เตรียมพร้อมก่อนสอบ สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย เน้นการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา
หนังสือ99.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ชุดเรียนลัด!! เตรียมพร้อมก่อนสอบภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ ชั้น5 สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย ใช้ภาพประกอบอธิบายพร้อมตัวอย่าง เน้นเทคนิควิธีคิดอย่างเป็นระบบ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 พร้อมแบบฝึกหัดครบถ้วน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เตรียมความพร้อมในการสอบให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

Lesson 1 Conversations
Lesson 2 Articles (A, An, The)
Lesson 3 Singular and Plural Nouns
Lesson 4 Countable Noun and Uncountable Noun
Lesson 5 Pronoun
Lesson 6 การใช้ some และ any
Lesson 7 Question Words
Lesson 8 Present Simple Tense
Lesson 9 Present Continuous Tense
Lesson 10 Past Simple Tense
Lesson 11 Future Simple Tense
Lesson 12 Vocabularies

- เตรียมสอบปลายภาค 1
- เตรียมสอบปลายภาค 2

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859165001160 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สวัสดี ไอที, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน