0
เรียนเก่งง่ายนิดเดียว! ภาษาอังกฤษ ป.1
สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย เน้นการเรียนรู้จากคำศัพท์พื้นฐานต่าง ๆ รอบตัว ปูพื้นฐานการพูดสนทนาโต้ตอบเบื้องต้น เรียนรู้การใช้หลักไวยากรณ์เบื้องต้น มีแบบฝึกหัดใช้ทดลองทำหลากหลายรูปแบบ
หนังสือ99.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เรียนเก่งง่ายนิดเดียว! ภาษาอังกฤษ ป.1" จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียน ได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะวิชาภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ ทั้งหลักไวยากรณ์ คำศัพท์เบื้องต้น ประโยคสนทนาทั่วไป โดยมีการสรุปเนื้อหาแบบกระชับ เข้าใจง่าย พร้อมมีแบบฝึกหัดท้ายบทหลากหลายรูปแบบให้ทดลองทำ เพื่อใช้ทบทวนเนื้อหาและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

สารบัญ

Lesson 1 การออกเสียง
Lesson 2 Alphabets with Pictures
Lesson 3 ประโยคสนทนาทั่วไป
Lesson 4 Article a, an
Lesson 5 Verb to be
Lesson 6 Pronoun
Lesson 7 has, have
Lesson 8 This, That
Lesson 9 Numbers, Vocabulary
Lesson 10 Colors
Lesson 11 Animals

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859165001733 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สวัสดี ไอที, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน