0
เรียนเยอรมันกับเม้าส์มอยน์ เล่ม 1 (PDF)
หนังสือเรียนเยอรมันด้วยตนเองในระดับพื้นฐาน ออกแบบให้คนไทยเรียนเยอรมันอย่างเข้าใจง่าย สนุก เป็นขั้นเป็นตอน เริ่มเรียนได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน สามารถนำบทสนทนาและบทเรียนไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
e-books(PDF) ?239.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

อีบุคเรียนเยอรมันกับเม้าส์มอยน์ ฉบับปรังปรุง 2 เล่มจบ
 "เล่ม 1" มีทั้งหมด 4 บท เริ่มจากบทที่ 1 การแนะนำตัว ทำความรู้จักผู้อื่น ทักทายแบบต่างๆ ในชีวิตประจำวัน มาจากประเทศไหน ทำงานอะไร กรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับตัวเองได้

ในบทที่ 2 จะเริ่มรู้จักความพิเศษของคำนามในภาษาเยอรมัน คำศัพท์เกี่ยวกับของใช้ใกล้ตัว การถามเบอร์โทร และนับเลข 0-90

ในบทที่ 3 มาฝึกพูดคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว พูดถึงอาหารจานโปรด สั่งอาหาร สำนวนตอนทานอาหาร สำนวนเรียกเก็บเงิน และจบด้วยการฝึกผสมตัวเลขถึง 9,999

บทที่ 4 ฝึกเล่ากิจกรรมในชีวิตประจำวัน พูดชวนเพื่อนไปเที่ยว รู้จักคำศัพท์ วัน เวลา บอกเวลาทั้งแบบทางการและภาษาพูดได้ ฝึกใช้กริยาช่วย รู้จักกริยาแยก ปิดท้ายการเรียนด้วยตารางสรุปไวยากรณ์และสรุปคำศัพท์ที่สำคัญ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณกำลังมองหาหนังสือเรียนภาษาเยอรมันด้วยตนเอง ที่อธิบายหลักภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย เข้าใจง่าย เป็นขั้นเป็นตอน เรียนเยอรมันกับเม้าส์มอยน์เล่ม 1 และ 2 นี้ จะเป็นทางออกของคุณเอง"1.เป็นหนังสือเรียนเยอรมันด้วยตนเองที่อธิบายหลักภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่าย ออกแบบบทเรียนเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ
2. ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาเยอรมัน พูด อ่าน เขียน พร้อมกับเข้าใจหลักภาษาเยอรมันเบื้องหลังได้อย่างง่ายๆ เป็นขั้นเป็นตอน และนำไปใช้ได้จริง
3. เป็นหนังสือเรียนภาษาเยอรมันระดับพื้นฐานที่เข้มข้น อัดแน่นด้วยความรู้และคุณภาพ แต่สามารถเรียนได้สนุก เพลิดเพลิน เหมือนได้เรียนเยอรมันไปพร้อมๆ กับเพื่อนๆ ตัวละครในเล่ม"

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164060005 (PDF) 176 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน