0
เรื่องกรรม ในมุมมองของพุทธทาส
นำเสนอให้ผู้อ่านและผู้ฟังได้เข้าใจและศึกษาพุทธศาสนา รวมถึงหลักการและการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และได้ผล ไม่หลงมัวเมาในทางอื่นอันไม่อาจนำไปสู่ทางพ้นทุกข์
ผู้เขียน พุทธทาสภิกขุ
หนังสือ113.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรื่องกรรมในมุมมองของพุทธทาส หนังสือที่มีคุณค่ายิ่งต่อการศึกษาพุทธทาสนาและเรื่องกรรม อันเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อหลักในพุทธศาสนา โดยการนำเสนอให้ผู้อ่านได้เข้าใจและศึกษาพุทธศาสนา รวมถึงหลักการและการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และได้ผล ไม่หลงมัวเมาในทางอื่นอันไม่อาจนำไปสู่ทางพ้นทุกข์

สารบัญ

1. ศึกษาพุทธศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์ เรื่องเวทนา
2. ศึกษาพุทธศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์ เรื่องเวทนา (ต่อ)
3. ถาม - ตอบ
4. ศึกษาพุทธศาสนาวิทยาศาสตร์ เรื่องกรรม
5. ศึกษาพุทธศาสนาวิทยาศาสตร์ เรื่องกรรม (ต่อ)
6. ศึกษาพุทธศาสนาวิทยาศาสตร์ เรื่องกรรม (ต่อ)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165782708 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 140 x 203 x 11 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน