0
เรื่องของไข่+เรื่องของตา (Book Set : 2 เล่ม)
เผยความลับน่าทึ่งเรื่อง "ไข่" ของสัตว์กว่า 30 ชนิดรอบโลก พร้อมโปสเตอร์ไข่ของสัตว์ต่าง ๆ ขนาดจัมโบ้! ลองมองเข้าไปในตาของสัตว์ชนิดต่าง ๆ แล้วจะค้นพบเรื่องราวน่าทึ่งของอวัยวะสำคัญนี้
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรื่องของไข่ : เผยความลับน่าทึงเรื่อง "ไข่" ของสัตว์กว่า 30 ชนิดรอบโลก ข้อมูลเกี่ยวกับไข่ของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ รวม 30 ชนิดรอบโลกทั้งนก แมลง ปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน หอย หมึก รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ออกลูกเป็นไข่ ไม่ว่าจะเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ลักษณะกับขนาดของไข่ที่ระบุอัตราส่วนให้ผู้อ่านรู้ขนาดจริง การวางไข่และจำนวนไข่ต่อการวางไข่ 1 ครั้ง การดูแลไข่ ระยะเวลาการฟักไข่ ตลอดจนการเลี้ยงดูของพ่อแม่เมื่อลูกฟักออกมาจากไข่

    เรื่องของตา : ข้อมูลเกี่ยวกับตาของสัตว์ 30 ชนิดรอบโลก ทั้งที่มีในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตาและความสามารถพิเศษ พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ การดำรงชีวิต ถิ่นอาศัย ศัตรู พันธมิตร และข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ      

ข้อมูลเพิ่มเติม

เรื่องของไข่
- ภาพวาดเสมือนจริง แสดงสี/ลายบนไข่ และรูปร่างลักษณะของสัตว์เหมือนธรรมชาติ
- ภาพไข่บอกอัตราส่วนเทียบกับขนาดจริง
- เปิดโลกการเรียนรู้ทำให้ผู้อ่านรู้จักสัตว์หลายชนิดที่ไม่มีในประเทศไทย
- มีเกร็ดความรู้น่าสนใจนอกตำรา ทำให้ผู้อ่านมีความรู้รอบตัว

เรื่องของตา
- ภาพวาดเสมือนจริง สีตามธรรมชาติ แสดงลักษณะของตาสัตว์ (ภาพขยาย) 30 ชนิดรอบโลก มีทั้งสัตว์ที่เด็ก คุ้นเคย และบางชนิดเป็นสัตว์แปลก (หลายชนิดเราอาจไม่รู้ว่าตาของมันอยู่ตรงไหน บางชนิดแทบมองไม่เห็นตาของมันเลย และตาของสัตว์หลายชนิดมีลักษณะพิเศษที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของมัน)
- ในแต่บทนอกจากมีข้อมูลสำคัญที่น่าสนใจเกี่ยวกับตาของสัตว์ชนิดนั้น ๆ แล้ว ยังมีข้อมูลขนาดตัวของสัตว์ ประเภทสัตว์ แหล่งที่อยู่ และลักษณะพิเศษของตา
- นอกจากสัตว์ที่เป็นตัวหลักแล้ว หลายบทยังแนะนำสัตว์ชนิดอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสัตว์หลัก เช่น ศัตรู สัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในถิ่นเดียวกัน สัตว์ที่มีกำเนิดมาจากยุคใกล้เคียงกัน เป็นต้น ซึ่งทำให้ผู้อ่านได้รู้ข้อมูลกว้าง และมีความรู้รอบตัวมาก
- มีโปสเตอร์ขนาดจัมโบ้ ที่แสดงว่าสัตว์ทั้ง 30 ชนิดในเล่ม มีถิ่นอาศัยอยู่ที่ใดในโลก

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 3900010028346 (ปกอ่อน) 0 หน้า
ขนาด: 215 x 280 x 9 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : B4U Publishing
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน