0
เรื่องนายปรีดี พนมยงค์ ตามทัศนะ ส.ศิวรักษ์
ประเด็นสำคัญของหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงปรากฏการณ์ "ตาสว่าง" ของข้าพเจ้า และการปลดเปลื้องอคติให้แลเห็นความยิ่งใหญ่ของนายปรีดี พนมยงค์ ข้าพเจ้าพยายามต่อสู้ต่าง ๆ เพื่อความจริงและสามารถแหวกออกไปจากความเท็จ
ผู้เขียน ส.ศิวรักษ์
หนังสือ261.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ประเด็นสำคัญของหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงปรากฏการณ์ "ตาสว่าง" ของข้าพเจ้า และการปลดเปลื้องอคติให้แลเห็นความยิ่งใหญ่ของนายปรีดี พนมยงค์ ข้าพเจ้าพยายามต่อสู้ต่าง ๆ เพื่อความจริงและสามารถแหวกออกไปจากความเท็จ เพราะฉะนั้น จึงอยากให้ท่านทั้งหลายฝึกจิตอันนี้ไว้ อย่าไปเชื่อสิ่งที่เขาหลอกล่อมอมเมา ไม่ว่าพวกที่เชียร์นายปรีดี หรือพวกที่ด่านายปรีดี ให้ฟังหูไว้หู แล้วศึกษาด้วยตัวเราเอง... (ส.ศิวรักษ์)

สารบัญ

นายปรีดี ที่ข้าพเจ้ารู้จัก
- อารัมภบท
- มูลเหตุแห่งอคติ
- ผู้มีมลทินมัวหมอง
ฯลฯ

คุณูปการของนายปรีดี พนมยงค์
- ระบอบประชาธิปไตย
- มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการการเมือง
- งานด้านเศรษฐกิจ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165863247 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 18 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สืบสาส์น
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน