0
เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง : Stories about Medieval Europe
เป็นการรวมเรื่องราวและเหตุการณ์ที่น่าสนใจจำนวน 20 เรื่องที่เกิดขึ้นในยุโรปสมัยกลาง ซึ่งมีทั้งความสำคัญของสมัยกลางในแง่ของการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ยุโรปสมัยกลาง" (Midieval Europe ค.ศ.476-1492) เคยถูกประณามว่าเป็น "ยุคมืด" (Dark Ages) ที่สังคมตะวันตกอยู่ในภาวะเสื่อมถอยทางศิลปวิทยาการและการสร้างสรรค์ คำว่า "Medieval" หรือ "Middle Ages" จึงเป็นคำศัพท์ที่ใช้กับความหมายของความล้าหลัง ความไร้อารยะ การกดขี่และความหมายในทางลบอื่นๆ แต่นักประพันธ์ศาสตร์ปัจจุบันต่างยกย่องว่าสมัยกลางเป็นบ่อเกิดของอารยธรรมยุโรป เป็นสมัยที่ประวัติศาสตร์ตะวันตกมีสีสันสดใสและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการแยกแยะหน้าที่ของชนชั้น การจัดตั้งองค์กรช่างฝีมืออาชีพหรือกิลด์ (Guild) การเกิดเมืองที่เป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมเมืองในปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัยและการสร้างมหาวิหารขนาดใหญ่โต และผู้คนต่างก็ดำรงชีวิตอยู่ในกรอบของคริสต์ศาสนาอย่างเคร่งครัด

    เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง เป็นการรวมเรื่องราวและเหตุการณ์ที่น่าสนใจจำนวน 20 เรื่อง ที่เกิดขึ้นในยุโรปสมัยกลาง ซึ่งมีทั้งความสำคัญของสมัยกลางในแง่ของการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ บทบาทและเรื่องราวของพวกอนารยชน คริสต์ศาสนาและอารยธรรมอิสลามที่หล่อหลอมรวมตัวเข้ากับอารยธรรมกรีก-โรมัน (Greco-Roman Civilization) เกิดเป็นอารยธรรมยุโรป จักรวรรดิไบแซนไทน์ (Byzantinr) และจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (Holy Roman Empire) วิถีชีวิตของชนชั้นขุนนาง วัฒนธรรมเมือง กำเนิดมหาวิทยาลัย รวมทั้งรูปแบบของสถาปัตยกรรมกอทิก (Gothic) ที่เป็นเอกลักษณ์ของสมัยกลาง พัฒนาการของระบอบรัฐสภา มหันตภัยของกาฬโรคที่เปลี่ยนโฉมหน้าของยุโรป การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ การสำรวจทางทะเลที่นำไปสู่ศตวรรษแห่งการค้นพบและการสำรวจ และครอบคลุมไปถึงเหตุการณ์กบฏชาวนา (Reformation) แม้หนังสือจะมิได้มีรูปแบบของตำราที่เสนอเนื้อหาต่อเนื่องกันในเชิงวิเคราะห์ แต่ผู้เขียนก็พยายามเรียบเรียงวิเคราะห์เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เลือกสรรและลงลึกในรายละเอียดได้มากขึ้นเพื่อให้ภาพประวัติศาสตร์สมัยกลางที่เด่นชัดในแง่มุมอันหลากหลายและจัดเรียงลำดับเรื่องให้ผู้อ่านสามารถติดตามเหตุการณ์ตามลำดับเวลาได้มากที่สุด แต่ละเรื่องก็มีความสมบูรณ์ในตัว เพื่อใช้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือหลักอีกเล่ม หรือใช้อ่านประกอบเพิ่มเติมในการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยกลางที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของสมัยกลางที่มีเหตุการณ์ให้เรียนรู้มากมาย

สารบัญ

- การแบ่งสมัยในประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยกลาง
- อนารยชนเผ่าเยอรมัน
- คริสตจักร
- อารยธรรมอิสลาม
- จักรวรรดิไบแวนไทน์
- ระบอบการปกครองแบบฟิวดัลกับวิถีชีวิตของขุนนาง
- กำเนิดและพัฒนาการของธงประจำชาติ
- เมือง : ประสบการณ์ใหม่ในสมัยกลาง
- แว่นตา : นวัตกรรมของกิลด์
- กำเนิดมหาวิทยาลัยตะวันตก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789990096958 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 15 มม.
น้ำหนัก: 320 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
เดือนปีที่พิมพ์: 2007
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน