0
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก อนุบาล 1
เพื่อการเรียนรู้เริ่มแรกของชีวิต ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ออกแบบสำหรับเด็กปฐมวัย ระดับอนุบาล 1 เพื่อช่วยเสริมการเรียนรู้ในด้านไอคิว (ความฉลาดทางด้านสติปัญญา) เป็นการปูพื้นฐานสาระการเรียนรู้ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย "ชุด เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก" เรื่องตัวฉัน อาหารของฉัน สุขนิสัยที่ดี และประสาทสัมผัสทั้ง 5 พร้อมแบบฝึกทักษะทบทวนเนื้อหา เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757423137 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 211 x 292 x 5 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซันไชล์ดเลิร์นนิง, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน