0
เรื่องว้าวุ่นของวัยรุ่น
ทุกความไม่เข้าใจ ทุกความปวดร้าว จะถูกกล่อมเกลา แก้ไข สู่ความเข้าใจ สู่ความสุขตลอดกาล
ผู้เขียน ณัฐริกา ประภา
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วัยรุ่นเป็นวัยที่สับสนในชีวิตได้ง่าย เพราะมีประสบการณ์ในชีวิตที่ยังน้อยอยู่มาก ขณะเดียวกันก็เป็นวัยที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก เป็นช่วงวัยที่กำลังโหยหาอิสระจากการควบคุมของผู้ใหญ่ อยากเรียนรู้อะไรด้วยตัวเอง อยากมีชีวิตที่เป็นของตัวเอง หากผู้ปกครองไม่เข้าใจลูกวัยรุ่น หรือไม่รู้วิธีที่จะสื่อสารกับวัยรุ่นอย่างได้ผล ก็อาจเกิดความขัดแย้งระหว่างกันได้ง่าย และวัยรุ่นเอง การขาดประสบการณ์ในชีวิตอาจทำให้หลงเดินทางผิดด้วยเช่นกัน หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลสำคัญ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิิดขึ้นกับวัยรุ่น เพื่อช่วยให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจพฤติกรรมและความคิดของวัยรุ่นมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยให้วัยรุ่นเข้าใจตัวเองและสามารถจัดการปัญหาของตัวเองได้

สารบัญ

- วัยรุ่น... วัยว้าวุ่น
- Oh, my friend.
- Oh, my educated.
- Oh, my love.
- Oh, my parent.
- Oh, my mind.

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162753510 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาด: 146 x 209 x 19 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Dดี, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน