0
เรื่องเล่าจากทหารวิชาการอาวุโส: การค้นคว้าและอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อสร้างคน สร้างชาติและสร้างทหารอาชีพ
หนังสือที่ได้เล่าเรื่องจากประสบการณ์ที่ไปค้นคว้าเอกสารลับ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา (US National Archives, USNA หรือ National Archives & RecordsAdministration,NARA)
หนังสือ465.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่ผู้เขียนได้เล่าเรื่องจากประสบการณ์ที่ไปค้นคว้าเอกสารลับ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา (US National Archives, USNA หรือ National Archives & RecordsAdministration, NARA) ด้วยการสนับสนุนของกรมสมเด็จพระเทพฯ และได้ค้นพบ "เอกสารลับสุดยอด" ที่สร้างการอธิบายใหม่ทางประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

    หนังสือเรื่องนี้.....นำเสนอพระราชปรัชญาประวัติศาสตร์ และการทรงสอนของพระองค์ "ทูลกระหม่อมอาจารย์" ของนักเรียนนายร้อย รร.จปร. เล่าประสบการณ์พร้อมแทรกข้อคิด ข้อตระหนัก ในเชิงการเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ของผู้เขียนที่ได้ไปค้นอ่านเอกสารลับ-ลับสุดยอด จนพบ "ข้อมูลใหม่" ได้อย่างไรและจะตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่า การค้นเอกสารแต่ละครั้ง ตั้งเป้าอย่างไร มีวิธีการค้นคว้าและตัดสินว่าอะไรสำคัญ อะไรคือข้อมูลใหม่รวมถึงทำความเข้าใจเข้าถึงระบบของหอจดหมายเหตุต่างประเทศ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ : เรื่องเล่าจากประสบการณ์
บทที่ 2 ประวัติศาสตร์ของการไปค้นและอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์
บทที่ 3 เรื่องเล่าการค้นคว้าและอ่านเอกสารจาก NARA ที่ไม่เหมือนใคร
บทที่ 4 เป้าหมายของการค้นคว้าเอกสาร: การค้นพบ "ข้อมูลใหม่"
บทที่ 5 โอกาสและความเป็นไปได้: โชคช่วย ความขยันและการเตรียมตัว
บทที่ 6 การเตรียมตัวเตรียมใจก่อนไป NARA: รู้จริงสำคัญกว่าจินตนาการ
บทที่ 7 ประวัติศาสตร์นิพนธ์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น: โดยย่อ
บทที่ 8 ระบบการจัดเก็บเอกสารของ NARA: Civilian and Military
บทที่ 9 เอกสารชุด RG 59: เอกสารสำคัญเกี่ยวกับไทยและเพื่อนบ้าน
บทที่ 10 เอกสารชุด RG 226: การค้นพบ "ข้อมูลใหม่" สมัยสงครามโลกฯ
ฯลฯ

คำนิยม
พันเอก ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ เป็นอาจารย์กองประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งที่ช่วยข้าพเจ้าคัดเลือกเอกสารในต่างประเทศ และเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการประชาสัมพันธ์ให้นักวิชาการได้เข้าถึง เรียนรู้และใช้ประโยชน์เอกสารที่ทุก ๆ คนได้ข้ามน้ำข้ามทะเลไปคัดเลือกมาเพื่อให้มีผลงานที่ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและสาธารณชน ต่อไป การเขียนบทความหรือหนังสือวิชาการมีเรื่องของความคิดเห็นที่แต่ละคนมีความคิดของตน อาจไม่เหมือนผู้อื่นแต่ในแง่ข้อมูล น่าจะมีข้อมูลที่เที่ยงตรงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้งานของพันเอก ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ ที่เขียนเล่มนี้เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าจึงขออนุโมทนาในความพากเพียรให้มีหนังสือดีในบรรณพิภพของไทยอีกเล่มหนึ่งส่วนหนึ่งในพระราชนิพนธ์ "คำนิยม" ในพลเอกหญิง ศ.เกียรติคุณ ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165825030 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 162 x 229 x 15 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ, มูลนิธิสถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน