0
เรื่องเล่าพื้นบ้านไทย ในโลกที่เปลี่ยนแปลง
การอธิบายปรากฎการณ์การนำนิทานพื้นบ้านไทย มาใช้ในสังคมไทยปัจจุบันนั้น มิอาจจะมองแต่สังคมไทยให้ขาดจาก "บริบทโลก" ได้ จนอาจกล่าวได้ว่า บริบทโลก เป็นตัวกำหนดให้เกิดพลวัต
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เรื่องเล่าพื้นบ้านไทย ในโลกที่เปลี่ยนแปลง" เล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มที่ 2 ของชุดโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. เรื่อง "คติชนสร้างสรรค์ : พลวัตและการนำคติชนไปใช้ในสังคมไทยร่วมสมัย" เป็นการศึกษาการประยุกต์นิทานพื้นบ้านที่สืบทอดมาในสังคมประเพณีที่มีการนำมาใช้ ในบริบทใหม่ๆ ในปัจจุบัน อาทิ บริบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บริบทการท่องเที่ยว วงการพุทธพาณิชย์/เครื่องรางของขลัง วงการหนังสือวรรณกรรมเด็ก ซึ่งทำให้สรุปว่านิทานพื้นบ้านไทยซึ่งน่าจะสูญสลายไปตามกาลเวลากลับหลายเป็น "ทุนทางวัฒนธรรม" ที่สำคัญ มีพลวัต มีบทบาทและยังดำรงอยู่ได้อย่างน่าสนใจยิ่งในบริบทสังคมไทย ปัจจุบันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

สารบัญ

- บทนำ : เล่าเรื่อง เรื่องเล่า / ศิราพร ณ ถลาง
- เรื่องเล่าพื้นบ้านกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (OTOP) ในบริบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
- การประยุกต์ใช้คติชนในการสร้างวัตถุมงคลในปัจจุบัน / สุกัญยา สุจฉายา
- การผสมผสานวัฒนธรรมในหนังสือนิทานแนว edutainment ภาษาไทย / ศิริพร ภักดีผาสุก
- บทสังเคราะห์ เรื่องเล่าพื้นบ้านไทย : การนำไปประยุกต์ใช้ และ "พื้นที่ทางสังคม" ในปัจจุบัน / ศิราพร ณ ถลาง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167154336 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 165 x 241 x 16 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ศูนย์
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน