0
เลาะวัง : พระราชโอรสธิดาในพระราชวงศ์กรุงธนบุรีและพระบรมราชจักรีวงศ์ (ปกแข็ง)
นับเป็นหนังสือที่รวบรวมพระราชโอรสธิดาแห่งกรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ที่สมบูรณ์ที่สุด
หนังสือ807.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เลาะวัง : พระราชโอรสธิดา ในพระราชวงศ์กรุงธนบุรี และพระบรมราชจักรีวงศ์" ของ "จุลลดา ภักดีภูมินทร์" เล่มนี้ ได้เลาะ "การเมือง" และ "การบ้าน" ในประวัติศาสตร์ที่ไม่มีวันจะหลีกหนีกันพ้น แม้จะมีความ "เกี่ยวดองหนองยุ่ง" กันอยู่ โดยเฉพาะพระราชวงศ์กรุงธนบุรีกับพระบรมราชจักรีวงศ์นั้น ปรากฏในกาลต่อมาว่าเกี่ยวพันสนิทสนมกันจนถึงปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะบุคคลในระดับ "เจ้านาย" เชื้อพระวงศ์ ดังเช่น พระราชธิดาในรัชกาลที่ 1 ได้ถวายตัวรับราชการฝ่ายในในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ซึ่งถือเป็นกลเกมทางการเมืองที่ซ่อนนัยยะไว้

    เมื่อเข้าสู่พระบรมราชจักรีวงศ์ พระราชโอรสธิดาในพระเจ้าแผ่นดินแต่ละรัชกาลก็มีความเกี่ยวพันในระหว่างเชื้อพระวงศ์และมีการเสกสมาสด้วยกัน ซึ่งถือเป็น "การบ้าน" ที่มีเรื่องราวของการหึงหวง ไม่เข้าใจต่อกัน โดยเฉพาะ "พระภรรยาเจ้า" ขณะเดียวกันก็มีเรื่องความไม่ไว้ใจและระแวงกันทั้งในหมู่ "เจ้าพี่เจ้าน้อง" และพระนรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ จนบางครั้งก็มีการถูกถอดยศและประหารชีวิต และ/หรือถูกเนรเทศ ซึ่งเรื่องเหล่านี้จะปรากฏเป็นระยะ ๆ นับตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ จนถึงการเปลี่ยนแปลงระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ยุคประชาธิปไตย

    นอกเหนือจากพระราชโอรสธิดาในพระเจ้าแผ่นดินแล้วยังได้ "เลาะ" ถึงพระโอรสธิดาในกรมพระราชวังบวรสถานมงคล "วังหน้า" คือตั้งแต่วังหน้ารัชกาลที่ 1-5 และกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข "วังหลัง" ซึ่งมีเพียงพระองค์เดียวแห่งกรุงรัตนโกสินอีกด้วย นับเป็นหนังสือที่รวบรวมพระราชโอรสธิดาแห่งกรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ที่สมบูรณ์ที่สุด

สารบัญ

- พระราชวงศ์กรุงธนบุรี
- พระราชวงศ์กรุงธนบุรีกับพระราชจักรีวง
- พระราชโอรสธิดาในสมเด็จพระเจ้าตากสิน
- การสำเร็จโทษ สมเด็จพระเจ้าตากสิน
- ลูกหลานเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชและสุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
- ปฐมวงศ์พระบรมมหาจักรี
- พระราชโอรสธิดาในรัชกาลที่ 1
- พระราชโอรสธิดาในรัชกาลที่ 2
- พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
- พระราชานุกิจในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163885326 (ปกแข็ง) 880 หน้า
ขนาด: 165 x 217 x 48 มม.
น้ำหนัก: 1015 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์แสงดาว, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน