0
เลาะวัง : พระอัครมเหสี พระภรรยาเจ้าและเจ้าจอม ในรัชกาลที่ 1-10 (ปกแข็ง)
เป็นการนำเนื้อหาจากหนังสือ "เลาะวัง" "เวียงวัง" และ "เจ้านาย" ของ จุลลดา ภักดีภูมินทร์ มาเรียบเรียงจัดหมวดหมู่ขึ้นใหม่ในแนวคิด "พระมเหสี"
หนังสือ522.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เลาะวัง : พระอัครมเหสี พระภรรยาเจ้าและเจ้าจอม ในรัชกาลที่ 1-10" เล่มนี้ เป็นการนำเนื้อหาจากหนังสือ "เลาะวัง" "เวียงวัง" และ "เจ้านาย" ของ "จุลลดา ภักดีภูมินทร์" ในแนวคิด (concept) "พระมเหสี" และได้มีการจัดหมวดหมู่ (grouping) ใหม่ขึ้น ดัง จุลลดา ภักดีภูมินทร์ ได้กล่าวไว้ว่า...

    "เลาะวัง" นี้เป็นเรื่องการ "เลาะ" รั้ววังในอดีต เป็นเรื่องเล่าจากการจำ "ขี้ปาก" ซึ่งมันมีเกร็ดมีฝอย จึงจะเล่าถึงเรื่อง "ข้างใน" ซึ่งถึงแม้จะเล่าจะเขียนกันอยู่บ่อย ๆ ก็ยังมีหลายท่านไม่เคยอ่านและไม่เคยทราบ เห็นได้จากที่ถามกันมาบ่อย ๆ "พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง นั้น เป็นที่ทราบกันดีว่า ทรงมีบาทบริจาเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นพระภรรยาเจ้าและเป็นเจ้าจอม ขอยืนยันได้จากปากคำของผู้ใหญ่เป็นจำนวนมาก ที่ได้ยินท่านเล่าอยู่เสมอ ๆ ว่า บาทบริจาทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็น "เจ้า" หรือสามัญชน ธิดาขุนนาง พ่อค้า ไม่เคยทรงบังคับใจท่านผู้ใดเลย แม้ที่โปรดปรานเอง หากปฏิเสธก็ไม่กริ้ว บาทบริจาที่เข้าถวายตัวนั้นมีมากมายก็เนื่องจากราชประเพณี จึงมีทั้งที่โปรดปรานเอง หรือที่โปรดเกล้าฯ รับไว้ เนื่องจากเหตุผลทางการเมือง หรือทรงสู่ขอเพื่อผูกใจผูกสัมพันธ์ท่านปู่ท่านพ่อเอาไว้ แต่ไม่ว่าจะเข้าสู่ร่มพระบารมีด้วยเหตุผลใด บาทบริจาทั้งหลายต่างก็ "รัก" พระองค์ท่านด้วยกันทั้งนั้น

สารบัญ

- สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
- สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- คุณจอมแว่น
- เจ้าคุณจอมมารดาตานี "เจ้าคุณข้างใน"
- สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี
- เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี พระราชชายา ในรัชกาลที่ 2
- สมเด็จพระศรีสุลาไลย
- เจ้าจอมอำภา
- เจ้าจอมอิ่ม พระสนม ในรัชกาลที่ 2-3
- พระภรรยาเจ้า พระสนมและพระราชธิดา ในรัชกาลที่ 3
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163885012 (ปกแข็ง) 472 หน้า
ขนาด: 158 x 220 x 30 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์แสงดาว, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน