0
เลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่ง (PDF)
คุณมีเวลาที่ลูกจะอนุญาติให้เลี้ยงจริง ๆ เพียงสิบปีเท่านั้น ใช้ให้คุ้มค่า เลี้ยงให้ถูกวิธีแล้วลูกคุณจะเป็นคนเก่ง
หนังสือ147.25 บาท
e-books(PDF) ?139.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรก เล่าเรื่องแบบแผนการเลี้ยงลูก การสื่อสาร และลักษณะต่างๆของครอบครัว ส่วนที่สอง เล่าเรื่องทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ควรเป็นเป้าหมายของการเลี้ยงลูกและการศึกษา มากกว่าจะทุ่มทุนสร้างให้ลูกเรียนเก่งที่สุด ส่วนที่สาม เป็นภาคผนวกเพื่อสร้างความตระหนักว่า สมองของลูกเรามีศักยภาพสูงและพร้อมจะรับมือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างแน่นอน หากเราใจกว้างและเข้มแข็งในการสร้างวินัยให้แก่ลูกมากพอ...คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านกำลังเผชิญกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีครั้งใหญ่ จอทีวีกลายเป็นเรื่องขี้ผงไปเลยเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตพร้อมแอพลิเคชั่นใหม่ ๆ พวกเราควรเลี้ยงลูกแบบไหนถึงจะดี เล่มนี้มีคำตอบ!

สารบัญ

เลี้ยงลูกแบบไหน
1. เลี่ยงลูกแบบเข้มงวด (Overrigid, Overdominant)
2. เลี้ยงลูกแบบตามใจ (Overpermissive, Overindulgence)
3. เลี้ยงลูกแบบปกป้อง (Overprotective)
4. เลี้ยงลูกแบบทอดทิ้ง (Rejecting)
5. ชั่วคราวหรือถาวร
ฯลฯ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
15. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
16. ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill)
17. บันไดสู่นวตกรรม
18. ทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill)
19. ทักษะการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
20. สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ภาคผนวก

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786161829483 (PDF) 125 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน