0
เล่ห์จาราวี (PDF)
“อื้อจา… อย่า” เสียงของมุกรินทร์เล็ดลอดช่องว่างออกมาได้แค่นั้น ทุกอย่างก็เงียบลงมีเพียงเสียงน้ำ เพิ่มเติมในเวลาต่อมาคือเสียงครางเบา ๆ ที่ลอดช่องว่างของปากออก จาราวีมีประสบการณ์รักมากกว่า มือเธอไม่ว่า
ผู้เขียน ทัสนีวรี
e-books(PDF) ?59.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

-“อื้อจา… อย่า”
เสียงของมุกรินทร์เล็ดลอดช่องว่างออกมาได้แค่นั้น ทุกอย่างก็เงียบลงมีเพียงเสียงน้ำ เพิ่มเติมในเวลาต่อมาคือเสียงครางเบา ๆ ที่ลอดช่องว่างของปากออก
จาราวีมีประสบการณ์รักมากกว่า มือเธอไม่ว่างไล้ไต่ไปทั่วกายชุ่มน้ำราวปลาหมึก ล้วงป่ายไปทางด้านหลังใต้เสื้อสีเข้ม ปลดตะขอเสื้อชั้นใน อีกมือหนึ่งดึงขอบกางเกงยืดลดต่ำลง จนมันไปกองที่พื้นชุ่มน้ำ เธอดันร่างบางของมุกรินทร์ไปจนแผ่นหลังของมุกรินทร์ชิดติดผนังห้องน้ำ ส่งมือจับชายเสื้อสีเข้มดึงออกทางปลายเส้นผมยาวอย่างรวดเร็ว และไม่นานเสื้อชั้นในสีดำที่ตะขอหลุดออกจากกันแล้ว ก็ไปกองที่พื้นชื้นแฉะ รวมกับเสื้อ ร่างบางของมุกรินทร์ตอนนี้เหลือเพียงกางเกงชั้นในตัวน้อยสีดำสนิทลายลูกไม้

สารบัญ

-“อื้อจา… อย่า”
เสียงของมุกรินทร์เล็ดลอดช่องว่างออกมาได้แค่นั้น ทุกอย่างก็เงียบลงมีเพียงเสียงน้ำ เพิ่มเติมในเวลาต่อมาคือเสียงครางเบา ๆ ที่ลอดช่องว่างของปากออก
จาราวีมีประสบการณ์รักมากกว่า มือเธอไม่ว่างไล้ไต่ไปทั่วกายชุ่มน้ำราวปลาหมึก ล้วงป่ายไปทางด้านหลังใต้เสื้อสีเข้ม ปลดตะขอเสื้อชั้นใน อีกมือหนึ่งดึงขอบกางเกงยืดลดต่ำลง จนมันไปกองที่พื้นชุ่มน้ำ เธอดันร่างบางของมุกรินทร์ไปจนแผ่นหลังของมุกรินทร์ชิดติดผนังห้องน้ำ ส่งมือจับชายเสื้อสีเข้มดึงออกทางปลายเส้นผมยาวอย่างรวดเร็ว และไม่นานเสื้อชั้นในสีดำที่ตะขอหลุดออกจากกันแล้ว ก็ไปกองที่พื้นชื้นแฉะ รวมกับเสื้อ ร่างบางของมุกรินทร์ตอนนี้เหลือเพียงกางเกงชั้นในตัวน้อยสีดำสนิทลายลูกไม้

ข้อมูลเพิ่มเติม

-“อื้อจา… อย่า”
เสียงของมุกรินทร์เล็ดลอดช่องว่างออกมาได้แค่นั้น ทุกอย่างก็เงียบลงมีเพียงเสียงน้ำ เพิ่มเติมในเวลาต่อมาคือเสียงครางเบา ๆ ที่ลอดช่องว่างของปากออก
จาราวีมีประสบการณ์รักมากกว่า มือเธอไม่ว่างไล้ไต่ไปทั่วกายชุ่มน้ำราวปลาหมึก ล้วงป่ายไปทางด้านหลังใต้เสื้อสีเข้ม ปลดตะขอเสื้อชั้นใน อีกมือหนึ่งดึงขอบกางเกงยืดลดต่ำลง จนมันไปกองที่พื้นชุ่มน้ำ เธอดันร่างบางของมุกรินทร์ไปจนแผ่นหลังของมุกรินทร์ชิดติดผนังห้องน้ำ ส่งมือจับชายเสื้อสีเข้มดึงออกทางปลายเส้นผมยาวอย่างรวดเร็ว และไม่นานเสื้อชั้นในสีดำที่ตะขอหลุดออกจากกันแล้ว ก็ไปกองที่พื้นชื้นแฉะ รวมกับเสื้อ ร่างบางของมุกรินทร์ตอนนี้เหลือเพียงกางเกงชั้นในตัวน้อยสีดำสนิทลายลูกไม้-“อื้อจา… อย่า”
เสียงของมุกรินทร์เล็ดลอดช่องว่างออกมาได้แค่นั้น ทุกอย่างก็เงียบลงมีเพียงเสียงน้ำ เพิ่มเติมในเวลาต่อมาคือเสียงครางเบา ๆ ที่ลอดช่องว่างของปากออก
จาราวีมีประสบการณ์รักมากกว่า มือเธอไม่ว่างไล้ไต่ไปทั่วกายชุ่มน้ำราวปลาหมึก ล้วงป่ายไปทางด้านหลังใต้เสื้อสีเข้ม ปลดตะขอเสื้อชั้นใน อีกมือหนึ่งดึงขอบกางเกงยืดลดต่ำลง จนมันไปกองที่พื้นชุ่มน้ำ เธอดันร่างบางของมุกรินทร์ไปจนแผ่นหลังของมุกรินทร์ชิดติดผนังห้องน้ำ ส่งมือจับชายเสื้อสีเข้มดึงออกทางปลายเส้นผมยาวอย่างรวดเร็ว และไม่นานเสื้อชั้นในสีดำที่ตะขอหลุดออกจากกันแล้ว ก็ไปกองที่พื้นชื้นแฉะ รวมกับเสื้อ ร่างบางของมุกรินทร์ตอนนี้เหลือเพียงกางเกงชั้นในตัวน้อยสีดำสนิทลายลูกไม้

คำนิยม
-“อื้อจา… อย่า”
เสียงของมุกรินทร์เล็ดลอดช่องว่างออกมาได้แค่นั้น ทุกอย่างก็เงียบลงมีเพียงเสียงน้ำ เพิ่มเติมในเวลาต่อมาคือเสียงครางเบา ๆ ที่ลอดช่องว่างของปากออก
จาราวีมีประสบการณ์รักมากกว่า มือเธอไม่ว่างไล้ไต่ไปทั่วกายชุ่มน้ำราวปลาหมึก ล้วงป่ายไปทางด้านหลังใต้เสื้อสีเข้ม ปลดตะขอเสื้อชั้นใน อีกมือหนึ่งดึงขอบกางเกงยืดลดต่ำลง จนมันไปกองที่พื้นชุ่มน้ำ เธอดันร่างบางของมุกรินทร์ไปจนแผ่นหลังของมุกรินทร์ชิดติดผนังห้องน้ำ ส่งมือจับชายเสื้อสีเข้มดึงออกทางปลายเส้นผมยาวอย่างรวดเร็ว และไม่นานเสื้อชั้นในสีดำที่ตะขอหลุดออกจากกันแล้ว ก็ไปกองที่พื้นชื้นแฉะ รวมกับเสื้อ ร่างบางของมุกรินทร์ตอนนี้เหลือเพียงกางเกงชั้นในตัวน้อยสีดำสนิทลายลูกไม้
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840079459 (PDF) 66 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน