0
เล่าเรื่องพระสนมเจ้าจอม
ภาพเก่าเล่าเรื่องเกร็ดเหล่าสตรีผู้เป็นข้าบาทบริจาริกาแห่งรัตนโกสินทร์สมัย
หนังสือ75.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมเรื่องสนุกในวังหลวงและบทบาทความเป็นมาของพระสนมเจ้าจอมและเจ้าจอมมารดาในรัชกาลต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ เจ้าจอมบางท่านเป็นที่รักยิ่งของพระเจ้าแผ่นดิน บางองค์ก็อาจได้ชื่อว่าถวายงานรับใช้เป็นข้าบาทบริจาริกา แต่ทว่ามิได้ถวายงานรับใช้เลยตลอดชีวิตก็มีเช่นกัน หลายท่านเป็นผู้ริเริ่มการต่าง ๆ ให้เผยแพร่ออกมาสู่ชาวบ้านนอกวังด้วย เรื่องเล่าต่าง ๆ ล้วนน่าสนุกและนำพาท่านผู้อ่านให้ย้อนคืนกลับไปยังอดีตโบราณในรัชสมัยต่าง ๆ ได้ดี หวนคืนสู่อดีตเพื่อรู้รากเหง้าที่มาของคนสยาม ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการดำรงอยู่อันลอยล่องของชีวิตปัจจุบันสมัย

สารบัญ

- ธรรมเนียมเจ้าจอมในวังหลวง
- เจ้าจอมรัชกาลที่ 1
- เจ้าจอมรัชกาลที่ 2
- เจ้าจอมรัชกาลที่ 3
- เจ้าจอมรัชกาลที่ 4
- เจ้าจอมใน สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
- พระชายาใน รัชกาลที่ 6
- พระราชินีใน รัชกาลที่ 7
- รัชกาลที่ 8
- สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
- พระสนมเจ้าจอมกับการแต่งตัว

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165781190 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 142 x 205 x 6 มม.
น้ำหนัก: 125 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามความรู้, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน