0
เล่าเรื่องภาพเก่าเมืองไทย : Stories From Thailand's Old Photos (ปกแข็ง)
อ่านภาพ ชำระภาพครั้งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ประเทศสยาม
หนังสือ665.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    มองดูภาพเก่า แต่ไม่รู้ความเป็นมาทำให้ภาพนั้นๆ ขาดคุณค่าไป ผลงาน "เอนก นาวิกมูล" ผู้หยิบภาพแต่ละภาพขึ้นมา หาที่มาที่ไปของมัน, และจับเรียงลงในหน้าที่ถูกต้องของอัลบั้มประวัติศาสตร์ โดยหลักการทำงานที่ว่า "นำเสนอข้อมูลใหม่ตรวจสอบข้อมูลเก่า" บอกแหล่งข้อมูลอย่างถี่ถ้วนชัดเจน ภายในเล่มจะให้ความรู้เรื่องประวัติ และภาพเก่า อาทิ หอกลอง ในสวนเจ้าเชต กรุงเทพฯ, หลวงอุดมสมบัติ (จัน) ผู้มีความจำดีเยี่ยม ถ่ายราวต้นสมัย ร.5, เจ้าพระยายมราช (เฉย ยมาภัย) เสนาบดีจตุสดมภ์กรมเมือง ถ่ายก่อน พ.ศ. 2424, เจ้าพระยารัตนบดินทร์ (บญรอด กัลยาณมิตร) ถ่ายเมื่อเป็นข้าหลวงใหญ่ไปทำหนังสือสัญญาที่ไซ่ง่อน พ.ศ. 2413, พระราชพิธีลงสรงสนาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ท่าราชวรดิฐ, การพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย, สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าตรีเพชรุตมธำรง และพระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสาวภาคย์นารีรัตน์ ในรัชกาลที่ 5 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2431, กระบวนพยุหยาตราเลียบพระนคร เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2430 คราวพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร, พระที่นั่งภูวดลทัศไนย พระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ ถนนสนามไชย และท้องสนามไชย ฝีมือหลวงอัคนีนฤมิตร (จิตร จิตราคนี) เป็นต้น

สารบัญ

1. หอกลอง ในสวนเจ้าเชต กรุงเทพฯ ถ่ายก่อน พ.ศ.2421
2. หลวงอุดมสมบัติ (จัน) ผู้มีความจำดีเยี่ยม ถ่ายราวต้นสมัย ร.5 ก่อน พ.ศ.2421
3. สนามหญ้าในสวนของเจ้าพระยาภาณุวงษมหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค) เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ ถ่ายโดย ยี.อาร์.แลมเบิร์ต
4. เจ้าพระยาภาณุวงษมหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค) อดีตเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ
5. พระเมรุบรมบรรพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์ ถ่ายเมือราวเดือนกุมภาพันธ์ ปีกุน พ.ศ.2409 ค.ศ.1864
6. เจ้าพระยายมราช (เฉย ยมาภัย) เสนาบดีจตุสดมภ์กรมเมือง ถ่ายก่อน พ.ศ. ๒๔๒๔
7. เจ้าจอมพิศว์ ในรัชกาลที่ 5 ถ่ายเมื่อราว พ.ศ.2460 ที่ร้านโรเบิร์ต เลนซ์
8. เจ้าพระยารัตนบดินทร์ (บญรอด กัลยาณมิตร) ถ่ายเมื่อเป็นข้าหลวงใหญ่ไปทำหนังสือสัญญาที่ไซ่ง่อน พ.ศ. 2413
9. เจ้าพระยาภาสวงศ์ (พร บุนนาค) ถ่ายขณะยังเป็นนายราชาณัตยานุหาร ไปทำราชการที่ไซ่ง่อน เมื่อ พ.ศ. 2413
10. เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค-นั่งขวา) กับท่านผู้หญิง เปลี่ยน ภริยา ถ่ายเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2453 โดยร้านโรเบิร์ต เลนซ์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163883919 (ปกแข็ง) 256 หน้า
ขนาด: 219 x 300 x 20 มม.
น้ำหนัก: 1275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์แสงดาว, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน