0
เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง
พระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าเรื่องประเทศฝรั่งเศสตามที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือน เมื่อเดือนพฤษาคม พุทธศักราช 2523 พร้อมด้วยพระฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายในประเทศต่าง ๆ
หนังสือ200.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พระราชดำรัสที่ได้นำมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ "เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง" เล่มนี้ เป็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าเรื่องประเทศฝรั่งเศสตามที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือน เมื่อเดือนพฤษาคม พุทธศักราช 2523 พร้อมด้วยพระฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายในประเทศต่าง ๆ รวม 6 ประเทศ ตั้งแต่พุทธศักราช 2520-2523 การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ นับเป็นการเสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสครั้งแรกของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลฝรั่งเศส โดยได้เสด็จ ฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167308838 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 145 x 208 x 7 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 1981
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน