0
เล่าเรื่อง...เฉกอะหมัด ต้นสกุลบุนนาค
เกร็ดเล่าที่ค้นพบใหม่ จากเอกสารพิมพ์ดีด พ.ศ.2482 ซึ่งยังไม่เคยจัดพิมพ์มาก่อน มีมุมมองที่น่าสนใจของ "เฉกอะหมัด" บุคคลสำคัญในอยุธยา ผู้เป็นต้นตระกูล "บุนนาค"
หนังสือ137.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรื่องของ "เฉกอะหมัด" หรือเจ้าพระยาบวรราชนายก ปฐมจุฬาราชมนตรี ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้มีการศึกษาเรื่องราวจากข้อมูลที่เล่าสืบกันมา และเอกสารเก่าบางส่วนมาตามลำดับ แต่ยังมีเรื่องราวที่น่าศึกษาต่อ จากบุคคลผู้สืบสายสกุล ที่มีบทบาทต่อแผ่นดินมาหลายยุคสมัยทำให้ได้ข้อมูลเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง จนมีเอกสารเกือบสมบูรณ์ในที่สุด...

    เกร็ดเล่าที่ค้นพบใหม่ จากเอกสารพิมพ์ดีด พ.ศ. 2482 ซึ่งยังไม่เคยจัดพิมพ์มาก่อน มีมุมมองที่น่าสนใจ "เฉกอะหมัด" บุคคลสำคัญในอยุธยา ผู้เป็นต้นตระกูล "บุนนาค" นักเขียนเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานเขียนโดยตรง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน!

สารบัญ

- เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)
- ลำดับวงษ์ ชั้นที่ 1
- เจาะพระยาอภัยราชา (ชื่น) ลำดับวงษ์ ชั้นที่ 2
- เจ้าพระยาชำนาญภักดี (สมบุญ) ลำดับวงษ์ ชั้นที่ 3
- เจาะพระยาเพชรพิไชย (ใจ) ลำดับวงษ์ ชั้นที่ 4
- ตระกูลของเฉกอะหมัดสายพุทธศาสนา ลำดับวงษ์ ชั้นที่ 5
- เจ้าพระยามหาเสนา (เสน) ลำดับวงษ์ ชั้นที่ 6
- เล่าเรื่องต้นสกุลบุนนาค
- เหตุการณ์แผ่นดินกรุงธนบุรีของพระเจ้าตากสิน
- ลำดับที่วงษ์ ชั้นที่ 7
- พระราชทานนามสกุลบุคคลในตระกูลของเฉกอะหมัด
ฯลน

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้ นับเป็นเอกสารชั้นต้นที่มีการสอบค้นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทำให้มีค่ายิ่ง จึงขอให้กำลังใจและขอบคุณศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทย ที่มีการศึกษาและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในสังคมต่อไป...เดือนฉาย (บุนนาค คอมันตร์)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164412910 (ปกอ่อน) 173 หน้า
ขนาด: 139 x 205 x 11 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามความรู้, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน