0
เวชศาสตร์ช่องปากขั้นสูง (Advance Oral Medicine)
ประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของเนื้อเยื่อในช่องปากระดับพื้นฐานและระดับโมเลกุล การวินิจฉัยโรคในช่องปากชนิดต่างๆ...
หนังสือ617.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ตำราเล่มนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของเนื้อเยื่อในช่องปากระดับพื้นฐานและระดับโมเลกุล การวินิจฉัยโรคในช่องปากชนิดต่างๆ รอยโรคในช่องปากที่มีความเกี่ยวข้องกับโรคของระบบต่างๆ ในร่างกายและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบต่างๆ ของร่างกายตลอดจนผลเสียของการใช้ยาที่ใช้รักษาโรคของระบบต่างๆ ต่อภายในช่องปาก รวมทั้งแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีโรคในช่องปากทั้งที่พบได้บ่อยและโรคที่พบได้น้อยแต่มีความสำคัญต่อสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วยเนื่องจากทันตแพทย์จะเป็นบุคคลแรกที่สามารถพบการเปลี่ยนแปลงในช่องปาก ดังนั้น บทบาทของทันตแพทย์ต่อการวินิจฉัยโรคในช่องปากให้ได้ตั้งแต่เริ่มแรกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิต หากวินิจฉัยได้ตั้งแต่เริ่มแรกจะทำให้ผู้ป่วยไม่เกิดอันตรายสามารถควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายและการบำบัดรักษาผู้ป่วยจะให้ผลดีอย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ชีววิทยาของเซลล์เยื่อบุผิวช่องปาก
บทที่ 3 ภูมิคุ้มกันของช่องปาก
บทที่ 4 ไลเคน แพลนัส
บทที่ 5 ลูปัส อีริทีมาโตซัส
บทที่ 6 สเคลอโรเดอร์มา
บทที่ 7 อิริทีมา มัลติฟอร์เม
บทที่ 8 เพมฟิกัล
บทที่ 9 มิวคัส เมมเบรน เพมฟิกอยด์
บทที่ 10 แผลร้อนใน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740325307 (ปกอ่อน) 372 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 17 มม.
น้ำหนัก: 755 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน