0
เวลาเป็นเงินเป็นทอง (PDF)
ใช้มันสมองเป็นแนวทางไปสู่จุดหมาย ใช้เครื่องมือจากหนังสือเล่มนี้เป็นทางลัด สร้างความสำเร็จจากเวลาที่ทุกคนมีเท่ากันในเล่มแนะวิธีการเปลี่ยนเวลาให้เป็นเงินในทุกๆนาที
e-books(PDF) ?150.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สู่การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเทคนิคการวางแผนเพื่อการบริหารเวลาศิลปะในการสร้างศักยภาพให้กับตนเองเทคนิคการปฏิบัติงานในสำนักงานแข่งกับเวลาศิลปะและเทคนิคในการบริหารเวลาจากงานที่ทำลายไปสู่งานที่สร้างความสำเร็จแนวทางในแก้ไขปัญหาการผัดวันประกันพรุ่งข้อแนะนำวิธีใช้เวลาให้คุ้มค่าเครื่องมือที่จะช่วยในการบริหารเวลา

สารบัญ

บทที่ 1 ชีวิตคนกับเวลาแห่งความสาเร็จ
บทที่ 2 สู่การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
บทที่ 3 เทคนิคการวางแผนเพื่อการบริหารเวลา
บทที่ 4 ศิลปะในการสร้างศักยภาพให้กับตนเอง
บทที่ 5 สร้างความกระตือรือร้นสร้างความสำเร็จ
บทที่ 6 คำว่าไม่มีเวลาจะไม่มีในโลก
บทที่ 7 เทคนิคการปฏิบัติงานในสำนักงานแข่งกับเวลา
บทที่ 8 ศิลปะและเทคนิคในการบริหารเวลา
บทที่ 9 จากงานที่ทำลายไปสู่งานที่สร้างความสำเร็จ
บทที่ 10 แนวทางในแก้ไขปัญหาการผัดวันประกันพรุ่ง
บทที่ 11 ข้อแนะนำวิธีใช้เวลาให้คุ้มค่า
บทที่ 12 เครื่องมือที่จะช่วยในการบริหารเวลา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165869843 (PDF) 205 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์IBC GROUP
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน