0
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวโครงการพระราชดำริ 1-5 ไร่ พึ่งตนเอง
ความเป็นมาของปรัชญา หลักสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตตามหลักพึ่งตนเอง เกษตรทฤษฎีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียง
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ เเละนำเสนอตัวอย่างอาชีพเสริม เพื่อเป็นทางเลือกในการดำรงชีพเเละเเก้ปัญหาความยากจนได้ระดับหนึ่ง หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดความเข้มเเข็งทางด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน เเละนำไปสู่ความเข้มเเข็งเเละยั่งยืนของชุมชนต่อไป

สารบัญ

- ความเป็นมาของปรัชญา
- เศรษฐกิจพอเพียง
- หลักสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
- การเริ่มต้นดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แนวความคิดอุดมคติแต่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปใช้ได้กับคนทุกวัย ทุกศาสนา
- เศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้อง กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
- การดำเนินชีวิตตามหลักพึ่งพาตนเอง
- เกษตรทฤษฎีใหม่ กับเศรษฐกิจพอเพียง
- การพัฒนาการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163945228 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 182 x 250 x 6 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วี.ที.เอส. บุ๊คเซ็นเตอร์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน