0
เศรษฐกิจสามสี - เศรษฐกิจแห่งอนาคต
เส้นทางทุนนิยมโลก อนาคตทุนนิยมไทย โมเดลเศรฐกิจใหม่
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จะชวนผู้อ่านออกเดินทางไปสำรวจ "เส้นทางทุนนิยมโลก" ซึ่งโจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน คือ Planet, People และ Platform ว่าเราจะจัดการกับวิกฤตภูมิอากาศ ไปพร้อม ๆ กับสภาวะสังคมสูงวัย และการพลิกผันของเทคโนโลยีอย่างไร โดยไม่ไปซ้ำเติมปัญหารากฐานอย่างความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงและฝังลึกขึ้นทุกขณะ

    "เศรษฐกิจสามสี" เล่มนี้ ได้นำเสนอให้ปรับทิศทางการจัดการคน เทคโนโลยี และระเบียบโลก ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ อาทิ การผลิตและอุตสาหกรรมยังคงเป็นหัวใจของการพัฒนา แต่ต้องมองผ่านห่วงโซ่การผลิตข้ามชาติและขยับเข้าสู่โหมด Green Growth อย่างจริงจัง สังคมสูงวัยควรถูกมองเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจบนฐานคิด Silver Economy ซึ่งสามารถยกระดับเทคโนโลยีและสร้างงานคุณภาพไปพร้อมกัน ในขณะเดียวกัน ก็ต้องร่วมผลักดันฉันทมติใหม่ในการจัดระเบียบโลก ให้เป็นโลกาภิวัตน์ที่เปิดกว้างยืดหยุ่นและเอื้อประโยชน์ต่อการเติบโตของประเทศต่าง ๆ อย่างถ้วนหน้า เหมือนดังยุค Golden Age of Capitalism รวมความแล้วจึงเป็น "เศรษฐกิจสามสี" Green, Silver และ Golden ที่มาของชื่อหนังสือเล่มนี้!

สารบัญ

บทนำ : ห้องทดลองที่ใหญ่ที่สุดในโลก
1 ยุทธศาสตร์ขยับประเทศ
- 1) ตลาดเสรี ฝูงห่านบิน และเสือกระโดด
- 2) ควรใช้หลักการใดเขียนยุทธศาสตร์ชาติ
- 3) ต้องพัฒนาแบบไหนจึงจะยั่งยืนและทั่วถึง

2 เส้นทางทุนนิยมโลก
- 4) โลกที่หนึ่งกับสองอยู่ตรงไหน
- 5) ทุนนิยมมีแบบเดียวหรือไม่
- 6) ยุโรปสร้างรัฐสวัสดิการได้อย่างไร
ฯลฯ

3 อนาคตทุนนิยมไทย
- 11) จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน 4.0
- 12) ประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
- 13) ไทยต่างจากเสือเอเชียตรงไหน
ฯลฯ

4 โมเดลเศรษฐกิจใหม่
- 16) ผ่าโซ่การผลิต หน่วยคิดเศรษฐกิจใหม่
- 17) ทำไมโนเกียกับอีริคสันจึงยังไม่ตาย
- 18) ยุโรปรับมือเทคเฟิร์มยักษ์ใหญ่อย่างไร
ฯลฯ

บทสรุป : เศรษฐกิจที่มีชีวิตและสีสัน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168221358 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์บุ๊คสเคป, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน