0
เศรษฐกิจ การเมือง โครงสร้างของรัฐ และการพัฒนานโยบายสาธารณะในมุมมองเปรียบเทียบ
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองในมุมมองด้านต่าง ๆ อาทิ กระบวนการกำหนดและดำเนินนโยบายสาธารณะในมุมมองเปรียบเทียบ แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจและตลาด บทบาทของรัฐและระบบราชการในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
หนังสือ199.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เศรษฐกิจ การเมือง โครงสร้างของรัฐ และการพัฒนานโยบายสาธารณะในมุมมองเปรียบเทียบ" เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบาย วิเคราะห์และวิพากษ์ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเมืองและนโยบายสาธารณะในมุมมองเปรียบเทียบ หนังสือเล่มนี้เสนอทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองในมุมมองด้านต่าง ๆ อาทิ กระบวนการกำหนดและดำเนินนโยบายสาธารณะในมุมมองเปรียบเทียบ แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจและตลาด บทบาทของรัฐและระบบราชการในกระบวนการนโยบายสาธารณะ บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวัตน์กับการดำเนินนโยบายสาธารณะในประเทศไทย เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา และบุคคลที่สนใจแนวคิดด้านเศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยการกำหนดนโยบายสาธารณะ เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยการพัฒนาและบทบาทของรัฐกับการพัฒนา

สารบัญ

บทที่ 1 ทฤษฏีการกำหนดนโยบายสาธารณะกับพัฒนาการของนโยบายสาธารณะในประเทศไทย
บทที่ 2 ทฤษฏีการพัฒนาเศรษฐกิจกับการวิเคราะห์การพัฒนานโยบายสาธารณะของไทย
บทที่ 3 รัฐและระบบราชการกับนโยบายสาธารณะ
บทที่ 4 ระบอบประชาธิปไตยกับการกระจายทรัพยาการสาธารณะ
บทที่ 5 กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมต่อพัฒนาการของนโยบายสาธารณะ
บทที่ 6 โลกาภิวัฒน์และการค้าระหว่างประเทศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740335511 (ปกอ่อน) 178 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน