0
เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย
ใช้ประกอบการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ สำหรับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และ 4 จึงมีความลุ่มลึกของทฤษฎีและการวิเคราะห์มากกว่าหนังสือเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่มีอยู่ในขณะนี้
หนังสือ351.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ตำราเพื่อใช้ประกอบการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ สำหรับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 จึงมีความลุ่มลึกของทฤษฎีและการวิเคราะห์มากกว่าหนังสือเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่มีอยู่หลายเล่มในตลาดตำราขณะนี้ โดยเนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง เป็นการทำความเข้าใจกับแนวคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ส่วนที่สองเป็นการให้แนวทางในการวิเคราะห์ผลต่อนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย อธิบายเป็นขั้นตอนโดยละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถติดตามได้อย่างเป็นระบบ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 1 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีการค้าเบื้องต้นในอดีต : พาณิชย์นิยมและคลาสสิก
บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์จุลภาคในการวิเคราะห์การค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 4 จากคลาสสิก (Classic) สู่คลาสสิกใหม่ (Neo-classic)
บทที่ 5 ปัจจัยพิ้นฐานของการเกิดการค้าระหว่างประเทศ และทฤษฎีการค้าของเฮคเชอร์และโอลิน (Heckscher-Ohlin Theory)
บทที่ 6 ทฤษฏีการค้าสมัยใหม่หลังทฤษฎีของเฮคเชอร์-โอลิน

ส่วนที่ 2 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 7 นโยบายแทรกแซงการค้าเสรี
บทที่ 8 มาตรการกีดกันทางการค้า : กรณีประเทศเล็ก
บทที่ 9 มาตรการกีดกันทางการค้า : กรณีประเทศใหญ่
บทที่ 10 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
บทที่ 11 ผลของการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 12 การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศ
บทที่ 13 การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163140685 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน