0
ลด 10%
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
หนังสือ288.00 บาท
e-books(PDF) ?229.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ เศรษฐศาสตร์การจัดการ เล่มนี้ได้เสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับลักษณะขององค์กรธุรกิจ และเป้าหมายของการประกอบธุรกิจ อุปสงค์ และดุลยภาพของตลาด การวิเคราะห์อุปสงค์ การประมาณอุปสงค์ การพยากรณ์ การวิเคราะห์การผลิต การเคราะห์ต้นทุน รายรับและกำไร การวิเคราะห์โปรแกรมแบบเส้นตรง โครงสร้างของตลาดและการกำหนดราคาขาย การกำหนดรารในทางปฏิบัติ หลักความเสี่ยงและความไม่แน่นอน หลักการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุน และบทบาทของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจ

สารบัญ


สารบัญ

 • บทที่ 1 บทนำ

 • บทที่ 2 องค์กรธุรกิจและเป้าหมายของการประกอบธุรกิจ

 • บทที่ 3 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด

 • บทที่ 4 การวิเคราะห์อุปสงค์

 • บทที่ 5 การประมาณอุปสงค์

 • บทที่ 6 การพยากรณ์

 • บทที่ 7 การวิเคราะห์การผลิต

 • บทที่ 8 การวิเคราะห์ต้นทุน

 • บทที่ 9 รายและกำไร

 • บทที่ 10 การวิเคราะห์โปรแกรมแบบเส้นตรง

 • บทที่ 11 โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคาขาย

 • บทที่ 12 การกำหนดราคาในทางปฏิบัติ

 • บทที่ 13 หลักการวิเคราะห์ความไม่แน่นอน

 • บทที่ 14 หลักการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุน

 • บทที่ 15 บทบาทของรัฐที่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจ
  ฯลฯ

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9789742123932 (ปกอ่อน) 512 หน้า
  ขนาด: 195 x 265 x 14 มม.
  น้ำหนัก: 885 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
  สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
  เดือนปีที่พิมพ์: 01/2007
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน