0
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร : Economics of Money and Banking
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางวิชาการสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องการเงินและการธนาคาร
ผู้เขียน นิกร น้อยพรม
หนังสือ323.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางวิชาการสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องการเงินและการธนาคาร ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาและให้ข้อมูลที่มีความเหมาะกับหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาทั่วไป อีกทั้งได้สอดแทรกแนวคิดและมุมมองทางการเงินการธนาคารใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยเหมาะกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทำงานในอนาคต รวมไปถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเรียบเรียงเป็นภาษาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เนื้อหาสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเงิน วิวัฒนาการของเงินและมาตรฐานเงินตรา ทฤษฎีประมาณเงิน ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน เครดิตและหนี้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย การเงินระหว่างประเทศ นโยบายการเงิน ธนาคารพาณิชย์ การดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ และธนาคารกลาง

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเงิน
บทที่ 2 วิวัฒนาการของเงินและมาตรเงินตรา
บทที่ 3 ทฤษฎีปริมาณเงิน
บทที่ 4 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
บทที่ 5 เครดิตและหนี้
บทที่ 6 ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
บทที่ 7 นโยบายการเงิน
บทที่ 8 การเงินระหว่างประเทศ
บทที่ 9 ธนาคารพาณิชย์
บทที่ 10 การดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740337850 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาด: 192 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน