0
เศรษฐศาสตร์ภาษี : Economics of Taxation
เข้าใจบทบาทของภาษีต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ เข้าใจหลักการพื้นฐานเศรษฐศาสตร์ภาษี และโครงสร้างภาษีของประเทศไทย เข้าใจผลกระทบของภาษีต่อการตัดสินใจของคนและธุรกิจในด้านต่างๆ
หนังสือและอีบุ๊กออกใหม่ 1-499 บาท ลด 10%, 500 บาทขึ้นไป ลด 16%
หนังสือและอีบุ๊กออกใหม่ 1-499 บาท ลด 10%, 500 บาทขึ้นไป ลด 16%
อ่านต่อ
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เศรษฐศาสตร์ภาษี : Economics of Taxation" เล่มนี้ ได้รวบรวมขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจบทบาทของภาษีต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ เข้าใจหลักการพื้นฐานเศรษฐศาสตร์ภาษี และโครงสร้างภาษีของประเทศไทย เข้าใจผลกระทบของภาษีต่อการตัดสินใจของคนและธุรกิจในด้านต่าง ๆ และสามารถประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เข้ากับประเด็นนโยบายภาษีต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ประเด็นพื้นฐานของเศรษศาสตร์ภาษี
ส่วนที่ 2 ภาษีและธุรกิจ
ส่วนที่ 3 ภาษีและคน
ส่วนที่ 4 ภาษีระหว่างประเทศ
ส่วนที่ 5 ภาษีและการบริโภค

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164076129 (ปกอ่อน) 230 หน้า
ขนาด: 189 x 261 x 11 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน