0
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และช่วยให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลกระทบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และสามารถติดตามพัฒนาการของเศรษฐกิจได้อย่างเท่าทัน
หนังสือ331.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา" ถูกเขียนขึ้นโดยใช้บริบทของประเทศกำลังพัฒนาเป็นกรอบหลักในการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาและคัดสรรบทประยุกต์ต่างๆ มาเสริมให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมส่วนที่พร่องไปในหนังสือเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเล่มอื่นที่ตีพิมพ์มาก่อน โดยหนังสือเล่มนี้ผสมผสานทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและนัยเชิงนโยบายที่สำคัญต่อประเทศกำลังพัฒนาเข้ากับหลักฐานเชิงประจักษ์ของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคที่ตำราต่างประเทศมักละเลย เพื่อให้ผู้อ่านคนไทยสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีเข้ากับเหตุการณ์จริงได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังพยายามจำกัดการใช้กราฟ สมการทางคณิตศาสตร์ และแบบจำลองต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านในวงกว้างเขาถึงได้

สารบัญ

บทที่ 1 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
บทที่ 2 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศและบทประยุกต์
บทที่ 3 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 4 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
บทที่ 5 บริษัทข้ามชาติกับการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 6 Global Production Sharing (GPS) กับการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 7 ดุลการชำระเงินและนัยทางเศรษฐกิจ
บทที่ 8 อัตราแลกเปลี่ยนและนัยต่อเศรษฐกิจ
บทที่ 9 ตลาดอนุพันธ์เงินตราต่างประเทศ กับการประกันความเสี่ยงการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บทที่ 10 แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคและบทประยุกต์

คำนิยม
...อะไรคือ จุดเด่นของตำราเล่มนี้ ในความเห็นของผมจุดเด่นที่สุด คือ หลังจากอธิบายทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศด้านต่าง ๆ แล้ว อาจารย์อาชนัน ก็นำผลงานวิจัยที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมในเอเชียและในประเทศไทย มาอธิบายว่าผลวิจัยสอดคล้องหรือขัดแย้งกับทฤษฎีหรือไม่ อย่างไร ผู้อ่านโดยเฉพาะนักศึกษาก็จะเห็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม หากตำรามีแต่คำอธิบายทางทฤษฎี หรือมีเฉพาะตัวอย่างของประเทศพัฒนาแล้ว นักศึกษาก็มักจะไม่มีความมั่นใจว่าจะเรียนทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไป เพื่อ "หาพระแสง" อะไร...รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร- นักวิชาการเกียรติคุณและอดีตประธานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
...หนังสือ "เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา" ของรองศาสตราจารย์ ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ เล่มนี้เป็นหนังสือที่ดี มีคุณค่าควรแก่การให้ความสนใจ เหมาะสำหรับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ ผู้บริหารทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการทำความเข้าใจเรื่องของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเป็นอย่างยิ่งรศ.ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย- คณะกรรมการการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ และอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผมเคยสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศมาเมื่อหลายปีที่แล้ว ยังจำได้ว่าไม่สามารถหาหนังสือวิชานี้ที่เป็นภาษาไทยดี ๆ ให้นักศึกษาอ่านประกอบได้ยาก ที่มีหัวข้อเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ที่ครอบคลุมเนื้อหาทางทฤษฎีและหลักคิดของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศได้ทั่วถึง...ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้นักศึกษาเศรษฐศาสตร์หรือผู้สนใจในวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศได้มีทางเลือกในการหาตำราดี ๆ สักเล่มมาอ่านและใช้ประโยชน์ได้ ต้องขอบคุณอาจารย์อาชนัน เกาะไพบูลย์ ที่ตั้งใจเรียบเรียงและนำเสนอเนื้อหาของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศออกมาได้เป็นอย่างดีและเนื้อหาสาระครบถ้วนดร.สมชาย หาญหิรัญ- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163143990 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน