0
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการประยุกต์ใช้ : โลกทศวรรษ 2020
ภายใต้สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงนี้ ประเทศไทยเรามีความพร้อมมากน้อยเพียงไร?
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ภายใต้สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงนี้ ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้น ทั้งภาคธุกิจ ภาครัฐ ตลอดจนการวางนโยบาย ว่าประเทศไทยเราจะสามารถสร้างความแข็งแกร่ง และมีความพร้อมในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไร... หนังสือเล่มนี้จึงได้มีการนำเสนอทั้งภาคทฤษฎีและบทวิเคราะห์ประกอบสถานการณ์ปัจจุบัน ในเรื่องของระบบการค้าของโลก รวมทั้งระบบการเงินระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ในเศรษฐกิจโลก รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่ในเอเชียและประเทศพัฒนาแล้วต่างๆ ในความเป็นไปได้ของวิกฤตเศรษฐกิจจนถึงประสบการณ์ของไทย ซึ่งจะเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับคุณ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำและการค้าโลกปัจจุบัน ทศวรรษ 2020
บทที่ 2 ผลิตภาพการผลิตและการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ แบบจำลองริคาร์เดียน แบบจำลองแรงโน้มถ่วง
บทที่ 3 แบบจำลองปัจจัยเฉพาะเจาะจงและการกระจายรายได้
บทที่ 4 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่ (Modern Theory) และเฮคเชอร์ (Heckher) และโอห์ลิน (Ohlin)
บทที่ 5 แบบจำลองการค้าแบบมาตรฐาน (Standard Trade)
บทที่ 6 การประหยัดจากขนาด การแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์ และการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 7 การตัดสินใจลงทุนระหว่างประเทศ การส่งออก และบริษัทข้ามชาติ (Multinational Enterprises)
บทที่ 8 เครื่องมือทางนโยบายการค้า และเศรษฐกิจการเมืองทางนโยบายการค้า
บทที่ 9 นโยบายการค้าเสรี และประวัติโดยย่อของข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 10 นโยบายการค้าและประเด็นที่ยังเป็นที่ถกเถียงในด้านนโยบายการค้า
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164820319 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน