0
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการเงิน
เรียบเรียงขึ้นสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจลงทุนในอนุพันธ์ทางการเงินใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการเงิน" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้นิสิตปริญญาตรี นิสิตปริญญาโท หรือผู้ที่สนใจศึกษาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน ใช้ประกอบการเรียน การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม โดยเรียบเรียงจากหนังสือ และบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องต่างๆ เริ่มจากความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน การใช้ประโยชน์จากอนุพันธ์ทางการเงิน ทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยน และตราสารสิทธิ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การกำหนดราคาอนุพันธ์ทางการเงิน ความผันผวนของราคาอนุพันธ์ทางการเงิน รวมทั้งตัวอย่างการซื้อขายอนุพันธ์ทางการเงินในประเทศไทย โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย บทสรุปท้ายบทและแบบทดสอบสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ฟอร์เวิร์คและฟิวเจอร์ส
บทที่ 3 ฟิวเจอร์สในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย
บทที่ 4 สวอป
บทที่ 5 ออปชัน
บทที่ 6 การคำนวณราคาออปชัน
บทที่ 7 SET50 Index Options
บทที่ 8 กลยุทธ์ขั้นสูงในการซื้อขายออปชัน
บรรณานุกรม
ดัชนี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165561600 (ปกอ่อน) 313 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 15 มม.
น้ำหนัก: 575 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เกษตรศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน