0
ลด 10%
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ปรับวิสัยทัศน์สู่การเป็นนักคิด นักวางแผน และนักปฏิบัติ และผู้ประกอบการในวงการอุตสาหกรรม
หนังสือ166.50 บาท
e-books(PDF) ?130.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นหนังสือที่มมีคนเขียนน้อยมากผู้เขียนจึงได้ตั้งใจเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความใจได้ด้วยตนเอง ในประเด็นโครงสร้างอุตสาหกรรมของไทย การพัฒนา และการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การเพิ่มผลผลิต การเลือกทำเลที่ตั้งแหล่งเงินลงทุน และระบบเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมบทสรุป และคำถามสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ เพื่อใช้เรียนและสอนในระดับ ปวส. และปริญญาตรีในวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
บทที่ 2 โครงสร้างเศรษฐกิจไทย
บทที่ 3 โครงสร้างอุตสาหกรรมไทย
บทที่ 4 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
บทที่ 5 การลงทุนในอุตสากกรรม
บทที่ 6 การผลิตและการเพิ่มผลผลิต
บทที่ 7 การเลือกทำเลที่ตั้งของอุตสาหกรรม
บทที่ 8 แหล่งเงินทุนพัฒนาอุตสาหกรรม
บทที่ 9 เทคโนโลยีกับอุตสากรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160803156 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 170 x 208 x 15 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน