0
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม (PDF)
หนังสือ166.50 บาท
e-books(PDF) ?130.00 บาท
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160810024 (PDF) 301 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน