0
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตจริง (PDF)
จากเศรษฐกิจโลกถึงเศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุมในทุกมุมมอง เพื่อความเข้าใจในการดำเนินชีวิต โดยอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก
หนังสือ280.25 บาท
e-books(PDF) ?279.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เศรษฐศาสตร์ในชีวิตจริง" เล่มนี้ จะทำให้คุณเข้าใจเศรษฐศาสตร์ใกล้ตัวได้ง่ายขึ้น ทำให้มองเห็นทั้งอุปสรรค ปัญหา และหนทางแก้ จากมุมมองและประสบการณ์ของการทำงานจริงของอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก ที่ไม่อาจหาได้เลยจากหนังสือเล่มอื่น คุณจะได้รู้จักโลกของ "เศรษฐศาสตร์" อันน่ามหัศจรรย์แบบค่อยเป็นค่อยไป เพลิดเพลินชนิดวางไม่ลงเลยทีเดียว!

สารบัญ

บทที่ 1 แนวทางการพัฒนาความคิดเศรษฐศาสตร์ไทย
บทที่ 2 สามปีที่องค์การการค้าโลก
บทที่ 3 WTO ณ วันนี้
บทที่ 4 ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโลก อาเซียนและประเทศไทย : มุมมองของการศึกษา
บทที่ 5 อุปสรรคในการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทยด้วยพัฒนา
บทที่ 6 เศรษฐกิจพอเพียงในโลกโลกาภิวัตน์
บทที่ 7 ความหมายของเสรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
บทที่ 8 ประสบการณ์และหลักการในการดำเนินชีวิต

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786161824839 (PDF) 282 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์อมรินทร์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน