0
เศรษฐศาสตร์ไท้เก๊ก (PDF)
ศาสตร์แขนงใหม่กู้วิกฤติโลก
หนังสือ179.55 บาท
e-books(PDF) ?161.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วิกฤติเศรษฐกิจยุโรป หรือ "วิกฤติยูโร" ที่กำลังคุกรุ่น พร้อมที่จะเป็น "ระเบิดเวลา" ทุกเมื่อ..ขณะที่รัฐบาลทั่วโลก ต่างกำลัง "หัวหมุน" กับการหาวิธี "รับมือ" ... "เศรษฐกิจไท้เก๊ก" ...ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แนวใหม่อันเป็นทางสายกลางระหว่าง "เศรษฐศาสตร์ทุนนิยม" และ "เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ" ของผู้เขียน เล่มนี้จึงเป็นเสมือน ยาต้านพิษ ที่เขาหวังว่าจะช่วยยับยั้ง วิกฤตยูโร ครั้งใหม่นี้...

สารบัญ

- บทนำ : เศรษฐศาสตร์ไท้เก๊ก..แนวคิดใหม่ ยารักษา 'วิกฤติหมูหัน'
- การคลังไท้เก๊ก
- กับดักเคนส์ (Keynes Trap)
- 'DISC' ตัวลดผลนโยบายการคลัง
- ตัวทวีติดลบ (Multiplier) ทางการคลัง
- ''18 กระบวนท่า การคลังไท้เก๊ก
- ดัชนี 'เรืองศิริกูลชัย'.. เครื่องชี้วัดระดับวิกฤติการคลัง
- ทฤษฎีธนบัตร 4 ด้าน
- Goney index
- การเงินไท้เก๊ก (Taiji Moneytary Theory)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840041319 (PDF) 159 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน