0
เสริมความรู้คณิตศาสตร์ ป.2 (Book Set : 2 เล่ม)
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการของเด็ก ๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เด็ก ๆ รู้จักคิด คำนวณ วิเคราะห์ แก้ปัญหาเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต
หนังสือ75.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เสริมความรู้คณิตศาสตร์ ป.2" เป็นแบบฝึกเสริมทักษะทางด้านคณิตศาตร์สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่อง จำนวนนับ 1-1,000 การกระจาย การบวกและการลบ การคูณเบื้องต้น การหารเบื้องต้น และอีกมากมาย พร้อมทั้งแบบฝึกหัดบวกกับภาพประกอบที่ทำให้เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757416306 (ปกอ่อน) 0 หน้า
ขนาด: 141 x 292 x 8 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์คลื่นอักษรจูเนียร์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน