0
เสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน สหพันธรัฐมาเลเซีย
หนังสือชุดอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อม เนื้อหาครบครันรอบด้าน สร้างเสริมประสบการณ์ด้วยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม
หนังสือ75.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สหพันธรัฐมาเลเซีย" เป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน ลงนามในปฏิญญากรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ อำนาจขององค์ประมุข จะเกี่ยวข้องกับด้านพิธีกรรม และอำนาจในด้านอื่น ๆ อาทิ อำนาจทางการบริหารประเทศ อำนาจทางนิติบัญญัติ ที่จะต้องมีการประกาศใช้ในนามของพระองค์

    "เสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน สหพันธรัฐมาเลเซีย" เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการหนังสือเพื่อประกอบการเรียนรู้ในเรื่องของอาเซียนและประเทศอาเซียน ได้เริ่มพัฒนาจากการศึกษาแนวจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการปรับปรุงให้เหมาะสม อีกทั้งรวบรวมคณะผู้เขียนที่มีความชำนาญ ทั้งจากการศึกษาและการทำงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ในแต่ละประเทศ และยังรวบรวมแบบฝึกหัดที่เหมาะสมในการศึกษาด้วยตนเอง ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทนำ : อาเซียน
1. รู้เรื่องมาเลเซีย
2. การเมือง
3. เศรษฐกิจ
4. สังคมและวัฒนธรรม
5. ความสัมพันธ์กับประเทศไทย
6. บุคคลสำคัญ
7. แบบฝึกหัด
8. เฉลย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757414883 (ปกอ่อน) 80 หน้า
ขนาด: 185 x 255 x 5 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน