0
เสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
หนังสือชุดอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อม เนื้อหาครบครันรอบด้าน สร้างเสริมประสบการณ์ด้วยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม
หนังสือ75.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ หรือที่ทางการลาวใช้คำว่าระบอบประชาธิปไตยประชาชน โดยมีพรรคการเมืองเดียวคือ พรรคประชนชนปฏิวัติลาว (The Lao People's Revolutionary Party) ที่มีอำนาจสูงสุดในการบริหารปกครองประเทศ ตั้งแต่ลาวเริ่มการปกครองระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518

    "เสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการหนังสือเพื่อประกอบการเรียนรู้ในเรื่องของอาเซียนและประเทศอาเซียน ได้เริ่มพัฒนาจากการศึกษาแนวจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการปรับปรุงให้เหมาะสม อีกทั้งรวบรวมคณะผู้เขียนที่มีความชำนาญ ทั้งจากการศึกษาและการทำงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ในแต่ละประเทศ และยังรวบรวมแบบฝึกหัดที่เหมาะสมในการศึกษาด้วยตนเอง ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทนำ : อาเซียน
1. รู้เรื่องสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. การเมืองการปกครอง
3. เศรษฐกิจ
4. สังคมและวัฒนธรรม
5. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
6. บุคคลสำคัญ
7. แบบฝึกหัด
8. เฉลย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757414913 (ปกอ่อน) 80 หน้า
ขนาด: 185 x 255 x 5 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน