0
เสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
หนังสือชุดอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อม เนื้อหาครบครันรอบด้าน สร้างเสริมประสบการณ์ด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท
หนังสือ122.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาน เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 เป็นสมาชิกลำดับที่ 7 ปัจจุบันมีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาน (Communist Party of Vietnam : CPV) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวของประเทศ มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาประเทศ

    โครงการหนังสือเพื่อประกอบการเรียนรู้ในเรื่องของอาเซียนและประเทศอาเซียน ได้เริ่มพัฒนาจากการศึกษาแนวจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการปรับปรุงให้เหมาะสม อีกทั้งรวบรวมคณะผู้เขียนที่มีความชำนาญ ทั้งจากการศึกษาและการทำงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ในแต่ละประเทศ และยังรวบรวมแบบฝึกหัดที่เหมาะสมในการศึกษาด้วยตนเองให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ

สารบัญ

1. รู้เรื่องเวียดนาม
2. การเมืองการปกครอง
3. เศรษฐกิจ
4. วังคมและวัฒนธรรม
5. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย
6. บุคคลสำคัญ
7. แบบฝึกหัด
8. เฉลย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163449634 (ปกอ่อน) 80 หน้า
ขนาด: 185 x 255 x 5 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน