0
เสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน สาธารณรัฐสิงคโปร์
หนังสือชุดอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อม เนื้อหาครบครันรอบด้าน สร้างเสริมประสบการณ์ด้วยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม
หนังสือ75.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนลงนามในปฏิญญากรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 ปกครองในระบอบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขจากการเลือกตั้ง นายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และมีรัฐสภา ซึ่งประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่การประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2508 พรรคกิจประชา (People's Action Party : PAP) เป็นพรรครัฐบาลที่บริหารประเทศสิงคโปร์มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

    โครงการหนังสือเพื่อประกอบการเรียนรู้ในเรื่องของอาเซียนและประเทศอาเซียน ได้เริ่มพัฒนาจากการศึกษาแนวจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการปรับปรุงให้เหมาะสม อีกทั้งรวบรวมคณะผู้เขียนที่มีความชำนาญ ทั้งจากการศึกษาและการทำงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ในแต่ละประเทศ และยังรวบรวมแบบฝึกหัดที่เหมาะสมในการศึกษาด้วยตนเองให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ

สารบัญ

1. รู้เรื่องสิงคโปร์
2. การเมืองการปกครอง
3. เศรษฐกิจ
4. สังคมและวัฒนธรรม
5. ความสัมพันธ์กับประเทศไทย
6. บุคคลสำคัญ
7. สถานที่น่าสนใจ
8. แบบฝึกหัด
9. เฉลย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757414906 (ปกอ่อน) 80 หน้า
ขนาด: 183 x 255 x 5 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน