0
เสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
หนังสือชุดอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อม เนื้อหาครบครันรอบด้าน สร้างเสริมประสบการณ์ด้วยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม
หนังสือ75.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สาธารณรัฐอินโดนีเซีย" เป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน ลงนามในปฎิญญากรุงเทพเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ปกครองด้วยระบบสาธารณรัฐแบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร และเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพ หลักปรัญญาในการปกครองที่สำคัญมากของอินโดนีเซียคือ หลักปัญจศีล (Panja Sila) ของซูการ์โน เป็นหลักที่มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่ออินโดนีเซีย... เรียนรู้เรื่องราวอีกมากมายของ "สาธารณรัฐอินโดนีเซีย" ผ่านหนังสือชุดอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อม เนื้อหาครบครันรอบด้าน สร้างเสริมประสบการณ์ด้วยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม

สารบัญ

บทนำ : อาเซียน
1. รู้เรื่องอินโดนีเซีย
2. การเมืองการปกครอง
3. เศรษฐกิจ
4. สังคมและวัฒนธรรม
5. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
6. บุคคลสำคัญ
7. แบบฝึกหัด
8. เฉลย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757414890 (ปกอ่อน) 80 หน้า
ขนาด: 185 x 255 x 5 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน