0
เสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
หนังสือชุดอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อม เนื้อหาครบครันรอบด้าน สร้างเสริมประสบการณ์ด้วยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม
หนังสือ122.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน ลงนามในปฏิญญากรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 ปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร และเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพ หลักปรัชญาในการปกครองที่สำคัญมากของอินโดนีเซียคือ หลักปัญจศีล (Panja Sila) ของซูการ์โน เป็นหลักที่มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่ออินโดนีเซีย

    โครงการหนังสือเพื่อประกอบการเรียนรู้ในเรื่องของอาเซียนและประเทศอาเซียน ได้เริ่มพัฒนาจากการศึกษาแนวจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการปรับปรุงให้เหมาะสม อีกทั้งรวบรวมคณะผู้เขียนที่มีความชำนาญ ทั้งจากการศึกษาและการทำงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ในแต่ละประเทศ และยังรวบรวมแบบฝึกหัดที่เหมาะสมในการศึกษาด้วยตนเองให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ

สารบัญ

1. รู้เรื่องอินโดนีเซีย
2. การเมืองการปกครอง
3. เศรษฐกิจ
4. สังคมและวัฒนธรรม
5. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
6. บุคคลสำคัญ
7. แบบฝึกหัด
8. เฉลย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163449603 (ปกอ่อน) 80 หน้า
ขนาด: 185 x 255 x 5 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน