0
เสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน เนการาบรูไนดารุสซาลาม
หนังสือชุดอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อม เนื้อหาครบครันรอบด้าน สร้างเสริมประสบการณ์ด้วยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม
หนังสือ75.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ภายหลังการก่อตั้งอาเซียนมาเป็นเวลามากกว่า 17 ปี "ประเทศบรูไน" เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 6 ของอาเซียน เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2527 ซึ่งเป็นวันหลังจากที่ได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 ปัจจุบันประเทศบรูไนเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่มีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ซึ่งมีสุลต่านเป็นทั้งประมุขประเทศและผู้นำรัฐบาล... เรียนรู้เรื่องราวอีกมากมายของ "ประเทศบรูไน" ผ่านหนังสือชุดอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อม เนื้อหาครบครันรอบด้าน สร้างเสริมประสบการณ์ด้วยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม

สารบัญ

บทนำ : อาเซียน
1. รู้เรื่องรัฐบรูไน
2. การเมือง
3. เศรษฐกิจ
4. สังคมและวัฒนธรรม
5. ความสัมพันธ์กับประเทศไทย
6. บุคคลสำคัญ
7. แบบฝึกหัด
8. เฉลย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757414845 (ปกอ่อน) 80 หน้า
ขนาด: 185 x 255 x 5 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน