0
เสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน เนการาบรูไนดารุสซาลาม
หนังสือชุดอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อม เนื้อหาครบครันรอบด้าน สร้างเสริมประสบการณ์ด้วยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม
หนังสือ122.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ภายหลังจากการก่อตั้งอาเซียนมาเป็นเวลา 17 ปี "ประเทศบรูไน" เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 6 ของอาเซียน เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2527 ซึ่งเป็นวันหลังจากที่ได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2527 ปัจจุบันบูไนเป็นประเทศเดียวในอาเซียน ที่มีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ซึ่งมีสุลต่านเป็นทั้งประมุขประเทศและผู้นำรัฐบาล

    โครงการหนังสือเพื่อประกอบการเรียนรู้ในเรื่องของอาเซียนและประเทศอาเซียน ได้เริ่มพัฒนาจากการศึกษาแนวจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการปรับปรุงให้เหมาะสม อีกทั้งรวบรวมคณะผู้เขียนที่มีความชำนาญ ทั้งจากการศึกษาและการทำงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ในแต่ละประเทศ และยังรวบรวมแบบฝึกหัดที่เหมาะสมในการศึกษาด้วยตนเองให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ

สารบัญ

1. รู้เรื่องรัฐบรูไน
2. การเมือง
3. เศรษฐกิจ
4. สังคมและวัฒนธรรม
5. ความสัมพันธ์กับประเทศไทย
6. บุคคลสำคัญ
7. แบบฝึกหัด
8. เฉลย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163449627 (ปกอ่อน) 80 หน้า
ขนาด: 185 x 254 x 5 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน