0
เสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน
หนังสือชุดอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อม เนื้อหาครบครันรอบด้าน สร้างเสริมประสบการณ์ด้วยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม
หนังสือ122.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) เป็นองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ปัจจุบันประกอบไปด้วย 10 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจักรกัมพูชา

    โครงการหนังสือเพื่อประกอบการเรียนรู้ในเรื่องของอาเซียนและประเทศอาเซียน ได้เริ่มพัฒนาจากการศึกษาแนวจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการปรับปรุงให้เหมาะสม อีกทั้งรวบรวมคณะผู้เขียนที่มีความชำนาญ ทั้งจากการศึกษาและการทำงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ในแต่ละประเทศ และยังรวบรวมแบบฝึกหัดที่เหมาะสมในการศึกษาด้วยตนเองให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ

สารบัญ

1. รู้เรื่องอาเซียน
2. กลไกการทำงานของอาเซียน
3. เศรษฐกิจอาเซียน
4. สังคมและวัฒนธรรม
5. ความสัมพันธ์ของประเทศอาเซียนกับประเทศอื่น ๆ

- ภาคผนวก
- แบบฝึกหัด
- เฉลย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163449641 (ปกอ่อน) 80 หน้า
ขนาด: 185 x 254 x 5 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน