0
เสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน ฉบับศึกษาด้วยตนเอง ระบบจำนวนเต็ม จำนวนตรรกยะ เลขยกกำลัง มิติสัมพันธ์ของรูปเราขาคณิต สมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยว
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 +เฉลย" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบจำนวนเต็ม จำนวนตรรกยะ เลขยกกำลัง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต และสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลาย โดยมีแบบเฉลยแยกเล่มให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ระบบจำนวนเต็ม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : จำนวนตรรกยะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เลขยกกำลัง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : มิติสัมพันธ์ของรูปเราขาคณิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164000643 (ปกอ่อน) 604 หน้า
ขนาด: 187 x 259 x 17 มม.
น้ำหนัก: 625 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน