0
เสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) ฉบับศึกษาด้วยตนเอง ประกอบด้วย อัตราส่วน การสร้างทางเรขาคณิต สมการเชิงเส้นสองตัวแปร สถิติ
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2" เล่มนี้ ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) ฉบับศึกษาด้วยตนเอง โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย อัตราส่วน การสร้างทางเรขาคณิต สมการเชิงเส้นสองตัวแปร สถิติ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : อัตราส่วน
1.1 อัตราส่วน
1.2 สัดส่วน
1.3 ร้อยละ
1.4 การนำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละไปใช้ในชีวิตประจำวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การสร้างทางเรขาคณิต
2.1 ความรู้พื้นฐานทางเรขาคณิต
2.2 การสร้างพื้นฐาน
2.3 การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
3.1 กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น
3.2 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
3.3 กราฟกับการนำไปใช้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : สถิติ
4.1 การตั้งคำถามทางสถิติ
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.3 การนำเสนอและการแปลความหมาย
4.4 การนำความรู้เกี่ยวกับสถติไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164000735 (ปกอ่อน) 322 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 610 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน