0
เสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบันฉบับศึกษาด้วยตัวเอง พ.ศ.2560 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ปริซึมและทรงกระบอก การแปลงทางเรขาคณิต สมบัติของเลขยำกำลัง พหุนาม
หนังสือ170.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1" เล่มนี้ ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) ฉบับศึกษาด้วยตนเอง โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย อัตราส่วน การสร้างทางเรขาคณิต สมการเชิงเส้นสองตัวแปร สถิติ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ปริซึมและทรงกระบอก
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : การแปลงทางเรขาคณิต
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : สมบัติของเลขยกกำลัง
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : พหุนาม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164000841 (ปกอ่อน) 456 หน้า
ขนาด: 185 x 264 x 27 มม.
น้ำหนัก: 1025 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน